قوانین

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

تعهدات ما

۱- تیم طراحی سایت گلستان دولوپر به مدت شش ماه، پس از ثبت سفارش متعهد می گردد هرگونه نقص فنی در تمامی سرویس های ارائه شده را برطرف نماید.

۲- آموزش اولیه نحوه مدیریت سایت طی دو جلسه حضوری یا آنلاین برگزار خواهد شد.

۳- هنگام تحویل سرویس مورد نظر، ویدیو آموزش کار اولیه با آن، خدمت مشتری ارائه داده می شود.

۴- کلیه اطلاعاتى که توسط مشتری در اختیار تیم ما قرار می گیرد، محرمانه تلقی می گردد.

۵- تیم ما متعهد می گردد در زمان توافق شده بین طرفین، سرویس یا وب سایت مورد نظر را تحویل دهد.

۶- تیم ما متعهد می گردد برای شکل گیری و رفع اشکال بخش مطالب یا محصولات سایت بین ۵ تا ۱۰ محتوای اولیه را درج نماید.

تعهدات مشتری

۱- تهیه فضای میزبانی (هاست) و آدرس اینترنتی (دامنه) به عهده مشتری می باشد، زیرا باید به طور کامل تحت مالکیت مشتری باشد. در صورت نیاز می توانید تهیه هاست و دامنه را به تیم ما بسپارید.

۲- مشتری متعهد می گردد، ۵۰ درصد هزینه پروژه را به عنوان پیش پرداخت به تیم ما واریز و ۵۰ درصد دیگر را هنگام تحویل پروژه تسویه نماید.