متناسب با نیاز و بودجه شما، مجهز به جدیدترین امکانات و کامل ترین خدمات

طراحی سایت شخصی

3 میلیون تومان
 • اجرای سایت با وردپرس
 • پنل مدیریت پیشرفته
 • گالری تصاویر و اسلایدر
 • افزایش سرعت و کشینگ​​
 • انواع دسته بندی محصول
 • تعریف انواع محصول
 • اتصال به درگاه های بانکی
 • جستجو پیشرفته و فیلتر
 • نظردهی کاربران​​
 • وبلاگ و مقالات​​
 • عضویت کاربران
 • واکنشگرا (رسپانسیو)
 • بهینه سازی تصاویر
 • سپر ضد اسپم
 • سئو استاندارد
 • پشتیبانی و چت آنلاین
 • آموزش ویدئویی
 • سه ماه پشتیبانی رایگان

طراحی سایت خبری

4/5 میلیون تومان
 • اجرای سایت با وردپرس
 • پنل مدیریت پیشرفته
 • گالری تصاویر و اسلایدر
 • افزایش سرعت و کشینگ​​
 • انواع دسته بندی محصول
 • تعریف انواع محصول
 • اتصال به درگاه های بانکی
 • جستجو پیشرفته و فیلتر
 • نظردهی کاربران​​
 • وبلاگ و مقالات​​
 • عضویت کاربران
 • واکنشگرا (رسپانسیو)
 • بهینه سازی تصاویر
 • سپر ضد اسپم
 • سئو استاندارد
 • پشتیبانی و چت آنلاین
 • آموزش ویدئویی
 • سه ماه پشتیبانی رایگان

طراحی سایت موزیک

5 میلیون تومان
 • اجرای سایت با وردپرس
 • پنل مدیریت پیشرفته
 • گالری تصاویر و اسلایدر
 • افزایش سرعت و کشینگ​​
 • انواع دسته بندی محصول
 • تعریف انواع محصول
 • اتصال به درگاه های بانکی
 • جستجو پیشرفته و فیلتر
 • نظردهی کاربران​​
 • وبلاگ و مقالات​​
 • عضویت کاربران
 • واکنشگرا (رسپانسیو)
 • بهینه سازی تصاویر
 • سپر ضد اسپم
 • سئو استاندارد
 • پشتیبانی و چت آنلاین
 • آموزش ویدئویی
 • سه ماه پشتیبانی رایگان
VIP

طراحی سایت شرکتی

6 میلیون تومان
 • اجرای سایت با وردپرس
 • پنل مدیریت پیشرفته
 • گالری تصاویر و اسلایدر
 • افزایش سرعت و کشینگ​​
 • انواع دسته بندی محصول
 • تعریف انواع محصول
 • اتصال به درگاه های بانکی
 • جستجو پیشرفته و فیلتر
 • نظردهی کاربران​​
 • وبلاگ و مقالات​​
 • عضویت کاربران
 • واکنشگرا (رسپانسیو)
 • بهینه سازی تصاویر
 • سپر ضد اسپم
 • سئو استاندارد
 • پشتیبانی و چت آنلاین
 • آموزش ویدئویی
 • سه ماه پشتیبانی رایگان
VIP

طراحی سایت فروشگاهی

7 میلیون تومان
 • اجرای سایت با وردپرس
 • پنل مدیریت پیشرفته
 • گالری تصاویر و اسلایدر
 • افزایش سرعت و کشینگ​​
 • انواع دسته بندی محصول
 • تعریف انواع محصول
 • اتصال به درگاه های بانکی
 • جستجو پیشرفته و فیلتر
 • نظردهی کاربران​​
 • وبلاگ و مقالات​​
 • عضویت کاربران
 • واکنشگرا (رسپانسیو)
 • بهینه سازی تصاویر
 • سپر ضد اسپم
 • سئو استاندارد
 • پشتیبانی و چت آنلاین
 • آموزش ویدئویی
 • سه ماه پشتیبانی رایگان

طراحی سایت پزشکی

10 میلیون تومان
 • اجرای سایت با وردپرس
 • پنل مدیریت پیشرفته
 • گالری تصاویر و اسلایدر
 • افزایش سرعت و کشینگ​​
 • انواع دسته بندی محصول
 • تعریف انواع محصول
 • اتصال به درگاه های بانکی
 • جستجو پیشرفته و فیلتر
 • نظردهی کاربران​​
 • وبلاگ و مقالات​​
 • عضویت کاربران
 • واکنشگرا (رسپانسیو)
 • بهینه سازی تصاویر
 • سپر ضد اسپم
 • سئو استاندارد
 • پشتیبانی و چت آنلاین
 • آموزش ویدئویی
 • سه ماه پشتیبانی رایگان
VIP